Arthur “İçsel Boşluk ve Bıkkınlık” İçin Diyor ki;

Arthur Schopenhauer diyor ki;

Gençliğin en başta gelen öğrenimlerinen biri yalnızlığa katlanmayı öğrenmek olmalı; yalnızlık mutluluğun, ruh dinginliğinin kaynaklarından biridir çünkü.

Öte yandan insanları toplumcu kılan, onların yalnızlığa, bu yalnızlık içinde de kendilerine katlanma yeteneğinden yoksun olmalarıdır. Onları gerek topluluğa gerekse yabancı ülkelere, yolculuklara sürükleyen içsel boşluk ve bıkkınlıktır. Onların zihinlerinde, zihne kendi devinimini verecek esneklik eksiktir. Bundan ötürü bu devinimi şarapla hızlandırmaya çalışırlar; bu yolla da pek çoğu ayyaş olur.

Sürekli dış uyanma, hem de en şiddetlisine, yani yapı olarak kendilerine benzeyenlerden gelen uyarıma gereksinim duymaları da işte bundandır. Bu uyarım olmadığında zihinleri kendi öz ağırlığı altında çöker ve kasvetli bir uyuşukluğa döner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *