Arthur “Şimdiki Zaman” İçin Diyor ki;

Arthur Schopenhauer diyor ki;

Yaşam bilgeliğinin önemli bir öğesini, dikkatimizi, biri ötekini bozmasın diye kısmen şimdiki zamana kısmen de geleceğe yöneltmekle gerçekleştirdiğimiz doğru oranlama oluşturur. Pek çok insan gereğinden fazla şimdiki zamanda yaşar: hafifmeşrepler; ötekiler ise gereğinden fazla gelecekte: ürkekler ve tasalılar.

İnsanın bu konuda ölçüyü tutturması enderdir. Çabaları ve umutlarıyla yalnızca gelecekte yaşayanların, hep ileriye bakanların, gerçek mutluluğu ancak onların getireceğini düşünükleri gelecek şeylere doğru sabırsızlıkla atılanların ve bu arada şimdiki zamanın dikkat edilmeksizin, tadına varılmadan önlerinden akıl gitmesine izin verenlerin durumu, bütün akıllı tavırlara rağmen, İtalya’daki o eşeklerinkiyle karşılaştırılabilir. Bu eşeklerin kafalarına ucunda saman demeti asılı bir sopa takılarak seyirleri hızlandırılır; demeti sürekli tam önlerinde görür ve ona ulaşmayı umar eşekler. Çünkü bu kişiler ölünceye dek biteviye eğreti olarak (ad interim) yaşamakla tüm varoluşları temelinde kendi kendilerini aldatırlar.

O halde sadece ve hep geleceğe ilişkin tasarılarla, kaygılarla uğraşmaktan ya da kendimizi geçmiş özlemine kaptırmaktansa şunu hiç akıldan çıkarmamalıyız. Tek gerçek ve tek kesin olan şey şimdiki zamandır; gelecek ise hemen her zaman düşündüğümüzden farklı çıkar, hatta geçmiş de farklıydı, öyle ki, bunların her ikisi de bütün olarak ele alındığında bize göründüğünen daha az önem taşır. Çünkü nesneleri göze küçülten uzaklık, düşünceye büyütür. Yalnızca şimdiki zamandır hakiki ve gerçek olan; o reel olarak doldurulmuş zamandır; varoluşumuz da yalnız onun içinde yer alır.

Bunun ötürü şimdiki zamanı daha neşeli bir karşılamaya değer bulmalıyız, dolayısıyla da katlanılabilir olan ve somut terslikler ya da acılar taşımayan her saatin bilinçle tadını çıkarmalıyız, yani bu saatleri geçmişte boşa gitmiş umutları düşünerek ya da gelecek için tasalanarak asılan yüzlerle bulandırmamalıyız.

Kendine yetmek, kısacası kendi olmak kuşkusuz mutluluğumuz için en yararlı niteliktir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *